Privredna komora RS: ”Građus” dobio detašman za izvođenje radova u Njemačkoj

Građus-dobio-detašman-za-izKOTOR VAROŠ, 3. oktobra – Privredna komora Republike Srpske danas je u prostorijama Komore organizovala tradicionalnu svečanu dodjelu Odluka o raspodjeli detašmana , za detašmansku 2015/2016. godinu.
Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2015/2016. godini, objavljen je 12.08.2015. godine. Ukupan kontigent detašmana za BiH je 1.917 dozvola mjesečno, od čega Republici Srpskoj pripada 666 detašmana, odnosno jedna trećina.

Detašmane za rad u Njemačkoj ove godine je prvi put dobila firma “Građus” iz Kotor Varoša koja već 15 godina uspješno posluje na tržištu RS u oblasti završnih radova u građevinarstvu. Vlasnik i direktor ovog preduzeća Slavko Đukić kaže da je u Njemačkoj registrovao predstavništvo firme i da su bez problema ispunili zahtjevne uslove da bi mogli konkurisati za detašmane.

– Dobili smo pet detašmana i s obzirom na to da prvi put izlazimo na to tržište, biće nam sasvim dovoljno da u narednim godinama razvijemo posao i u Njemačkoj kako bismo kasnije dobili i veći broj dozvola – kazao je Đukić, čija firma zapošljava 20 radnika.
Kontigent Republike Srpske od 666 detašmana sačinjava Redovni kontigent od 529 dozvola mjesečno (208 iz oblasti građevinarstva, 124 iz oblasti izolaterstva i 197 iz oblasti montažerstva) i Posebni kontigent od 137 dozvola mjesečno (54 iz oblasti građevinarstva, 32 iz oblasti izolaterstva i 51 iz oblasti montažerstva).
Komisija za detašmane Privredne komore Republike Srpske izvršila je javni pregled prijava na Konkurs, kojoj su prisustvovali i zainteresovani predstavnici privrednih društava koja su se prijavila na konkurs, kontrolu i kompletnost dostavljene dokumentacije i konstatovala sljedeće:
• Na raspisani Javni konkrs za dodjelu detašmana za rad u SR Njemačkoj za 2015/16. godinu prijavilo se 38 privredna društva, pri čemu je jedna prijava bila neblagovremena, te ista nije uzeta u razmatranje. Sva privredna društva koja su se prijavila su iz Republike Srpske, osim jednog preduzeća koje je iz Distrikta Brčko. Od 37 prijavljenih privredna društva, 25 su korisnici detašmana, a 12 su nova privredna društva koja se prvi put prijavljuju za dodjelu detašmana.
• Za Redovni dio kontigenta (529 detašmana) prijavilo se 36 privrednih društava, od čega 24 korisnika detašmana i 12 novoprijavljenih.
• Za Posebni dio kontigenta (137 detašmana) prijavilo se osam privrednih društava, sedam korisnika ovog kontigenta detašmana, te jedno privredno društvo koje se prijavljuje po prvi put za posebni dio kontigenta, od kojih se sedam privrednih društava prijavilo i za Redovni dio kontigenta, a jedno privredno društvo samo za Posebni dio kontigenta.

Komisija za detašmane Privredne komore Republike Srpske je donijela Odluku o raspodjeli Redovnog kontigenta detašmana (529 dozvola) na 33 privredna društava, od čega su 25 korisnici detašmana iz ranijeg perioda, a devet su novoprijavljena privredna društva.
Donesena Odluka o raspodjeli Redovnog kontigenta detašmana je dostavljena svim učesnicima Javnog konkursa sa poukom o pravu na prigovor i rokom za izjavu istog. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da nije pristigla ni jedna žalba na raspodjelu Redovnog kontigenta detašmana.
Komisija je usvojila i Prijedlog raspodjele Posebnog kontigenta detašmana koji pripada Republici Srpskoj (137 dozvola), te isti dostavila Spoljnotrgovinskoj komori BiH na usvajanje.
Privredna komora Republike Srpske očekuje da Komisija za detašmane STK BiH, u najkraćem mogućem roku i bez izmjena, verifikuje navedeni Prijedlog raspodjele Posebnog kontigenta detašmana, kako bi korisnici detašmana uskladili svoje planove sa visinom odobrenih detašmana za narednu detašmansku godinu i na vrijeme otpočeli sa radovima u SR Njemačkoj.

Bookmark the permalink.

Comments are closed