Mašinsko malterisanje

sl1

sl2

    Mašinsko malterisanje je malterisanje gdje se uz odgovarajuće mašine nanosi fabrički pripremljen malter – mašinski malter, koji se doprema u vrećama ili u rinfuzi pomoću silosa. Za razliku od klasičnog malterisanja, mašinsko malterisanje ima određene prednosti: veću brzinu malterisanja, bolji kvalitet omalterisanih površina, manji broj radnika…

  Mašinsko malterisanja podrazumjeva i postavljanje pocinčanih ugaonih profila kao zaštitnika svih ivica koje se malterišu (prozorske špalete, uglovi, stubovi, grede itd.) Ovi profili omogućavaju kvalitetniju ugradnju maltera i pružaju veću otpornost na udar. Takođe površine dva različita materijala (blok opeka-beton) se armiraju namjenskom mrežicom.

   Najveća prednost mašinskog malterisanja je u tome što je materijal već spreman za upotrebu, tako da nije potrebno nabavljati posebno sve komponente. Takođe, smanjeno je i angažovanje radne snage jer nije potrebno angažovati radnike na mješalici kao ni pomoćne radnike. Za izvođenje mašinskog malterisanja, dovoljan je jedan radnik koji će mašinu puniti materijalom tako što postavi vreću sa suvim mašinskim malterom na mjesto predviđeno za punjenje. I taj jedan radnik može se izbjeći ukoliko se koristi materijal u rasutom stanju, jer se u tom slučaju suvi materijal transportuje preko silomata direktno iz silosa do mašine. Prednosti rada sa rasutim materijalom, pored toga što je manipulacija materijalom daleko lakša, jeste i to što se izbjegava skupi istovar materijala, odnošenje istog do mašine i skladištenje praznih vreća nakon upotrebe. Silos se postavi na gradilištu i kasnije se po potrebi vrši dopuna materijalom putem auto-cisterni.

Najvažnije prednosti mašinskog nanošenja gotovih materijala su:

– Brže izvođenje radova,
– Veći stepen iskorišćenja materijala usled manjeg rastura,
– Znatno veći dnevni učinak,
– Niži troškovi radne snage zbog uštede na ljudskim resursima,
– Čistije gradilište,
– Lakši način manipulacije materijalom,
– Ujednačeni kvalitet materijala.

Vrste mašinskog maltera:

  • Cementno-krečni malter

sl3

  Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primjenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primjenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih djelova i masnih mrlja.Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvjesnog vremena zavisno od uslova na mjestu ugradnje (najčešće par sati), pristupa se završnoj obradi maltera adekvatnim alatom (strugač, kosa letva i sl.). U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu nanijeti Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera.

Svojstva:

– Visoka izdašnost,
– Izvrsna obradivost.

  • Krečno-cementni lagani malter

  Lagani temeljni malter za vanjske i unutrašnje zidove na svim poroznim podlogama koje imaju termo-izolaciona svojstva kao što su šuplja cigla, porozni blokovi za zidanje, beton i sl.
S laganim dodatkom granula EPS-a. Vrlo izdašan.Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih djelova i masnih mrlja. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvjesnog vremena zavisno od uslova na mjestu ugradnje (najčešće par sati), pristupa se završnoj obradi maltera adekvatnim alatom (strugač, kosa letva i sl.).

Svojstva:

– Vrlo visoka izdašnost,
– Izvrsna obradivost,
– Bez naprezanja.

  • Gipsano-krečni unutrašnji malter

sl4Gipsano-krečni malter za mašinsku primjenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona.
Proizvod nije primjenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih djelova, masnih mrlja i sl. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti prije početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu nanijeti Beton Kontakt, u cilju poboljšanja prijanjanja maltera.Osnovni unutrašnji malter koje se može obrađivati u gletanoj i zaribanoj varijanti.

 

Svojstva:

– Visoka izdašnost,
– Reguliranje vlažnosti,
– Izvrsna obradivost,
– Dobra mašinska obrada.

  • Termo-izolacioni malteri

sl5Termo-izolacioni osnovni malter za vanjsku i unutrašnju upotrebu. S laganim dodatkom granula EPS-a. Podloga mora biti čista, suva, ne smrznuta, otprašena, vodoupojna, bez tragova iscvjetavanja, nosiva, bez trošnih djelova. Termo malteri se nanose mašinom (opremljena sa odgovarajućim dodacima) gusjeničasto, razvući i nakon stvrdnjavanja sjeći namjenskom letvom (izravnati površinu). Površinu netreba zaribavati ili gletovati.
Moguć je rad u jednom koraku do debljine od 4cm. Kod većih debljina ili nejednakih debljina u malteru raditi u više koraka.
Prethodno nanijeti sloj ostaviti da se dovoljno dugo suši.

Svojstva:

– Toplinska izolacija,
– Visoka izdašnost,
– Izvrsna obradivost,
– Mogućnost nanošenja većih debljina nanosa.

Ukoliko pratite trendove i nova dostignuća u građevinarstvu, mi Vam možemo izaći u suret i brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama izvršiti usluge mašinskog malterisanja. Građus doo je izvođenjem radova iz oblasti mašinskog malterisanja postao jedan od najvećih izvođača radova na području tržišta koje zastupa. Iskustvom stečenim višegodišnjim radom i izvođenjem više desetina hiljada m2 godišnje svrstavamo se u red najorganizovanijih Izvođača mašinskog malterisanja. Tehnika i oprema, kao i obučene i organizovane radne grupe radnika koje zajedno djeluju preko 10 godina garantuju najbolji kvalitet i ispravnu primjenu ove vrste radova. Izborom naše firme za malterisanje Vašeg objekta, stećete potrebno povjerenje za nastavak završetka radova iz oblasti Završnih radova u građevinarstvu.

Comments are closed